Rejestracja

Rejestracja uczestników forum

Ogólnopolskie Forum Samorządów w dniu 23 lutego 2019 r. w CWK G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa
Podaj imię.
Podaj nazwisko.
Proszę uzupełnić
Nie podano nazwy Instytucji/Firmy.
Proszę wpisać numer telefonu stacjonarnego wg. formatu 00 000 00 00.
Proszę wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail)
* - wypełnienie wymagane

pozioma linia

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić (maksymalnie 500 znaków).
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

pozioma linia

Proszę przepisać treść z rysunku.
OGÓLNOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDÓW
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa, 23 lutego 2019 roku
forum@podkarpackie.pl, www.forumsamorzadow.pl, tel. 17 773 60 28
Copyright © 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Search