Program

09:00 - 10.00       Rejestracja
10.00 - 10.15       Otwarcie
10.15 – 12.15      Sesja plenarna -  Nowa perspektywa finansowa. Jak się do niej przygotować?
12.15 - 12.45       Przerwa kawowa
12.45 – 14.15      Sesje panelowe:
                            Panel I - Jak samorządy mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?
                            Panel II - Dostępność Plus szansą dla wspólnot samorządowych.
14.15 - 15.00       Lunch

18.00                   III Samorządowy Bal Charytatywny
                            (zbiórka dla podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci)
                                  Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Fundacja Podkarpackie Hospicjum  dla Dzieci.

banner front