O Forum

Województwo podkarpackie już po raz kolejny staje się miejscem ważnych dyskusji z punktu widzenia samorządności. Przed nami kolejna, bo trzecia edycja przedsięwzięcia, jakim jest Ogólnopolskie Forum Samorządów. Ta inicjatywa zapoczątkowana z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Władysława Ortyla w 2017 roku, zgromadziła w podrzeszowskiej Jasionce nie tylko samorządowców z całego kraju, ale także przedstawicieli polskiego rządu, na czele z Panią Premier RP Beatą Szydło oraz Unii Europejskiej, w osobie Pana Markku Markkuli - Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Prowadzono wówczas rozmowy na  temat roli i miejsca samorządu w rozwoju gospodarczym, a także relacji pomiędzy instytucjami samorządowymi a rządowymi w perspektywie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poruszaliśmy także tematy dotyczące przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Ubiegłoroczne II Ogólnopolskie Forum Samorządów odbyło się w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz przyznania Polkom praw wyborczych. Doceniając wagę tego wydarzenia poruszone zostały zagadnienia związane z rolą kobiet w życiu publicznym i społecznym. Była to także okazja do dyskusji na temat znaczenia podjętych rozwiązań legislacyjnych w obrębie prawa wyborczego i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum było okazją do przedstawienia przez przedstawicieli polskiego rządu rozwiązań gospodarczych, służącym polskim samorządom na wszystkich szczeblach. Dyskutowano również na temat zmian otoczenia społecznego i prawnego i ich znaczeniu w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego m.in. w świetle nowych regulacji prawnych. 

Tegoroczna, III edycja Ogólnopolskiego Forum Samorządów odbędzie się roku obchodów jubileuszu 20 – lecie istnienia Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa ma swój ogromny udział w rozwoju, jaki można zaobserwować w całym regionie. Tegoroczny jubileusz to okazja aby nie tylko podsumowywać ale też planować przyszłość całej wspólnoty samorządowej. Dlatego też głównym tematem Forum będzie perspektywa finansowa po 2020 roku.

 

banner front