O Forum

O Forum

Województwo podkarpackie już po raz kolejny staje się miejscem ważnych dyskusji z punktu widzenia samorządności. Przed nami kolejna, bo trzecia edycja przedsięwzięcia, jakim jest Ogólnopolskie Forum Samorządów. Ta inicjatywa zapoczątkowana z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Władysława Ortyla w 2017 roku, zgromadziła w podrzeszowskiej Jasionce nie tylko samorządowców z całego kraju, ale także przedstawicieli polskiego rządu, na czele z Panią Premier RP Beatą Szydło oraz Unii Europejskiej, w osobie Pana Markku Markkuli - Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Prowadzono wówczas rozmowy na  temat roli i miejsca samorządu w rozwoju gospodarczym, a także relacji pomiędzy instytucjami samorządowymi a rządowymi w perspektywie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poruszaliśmy także tematy dotyczące przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Ubiegłoroczne II Ogólnopolskie Forum Samorządów odbyło się w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz przyznania Polkom praw wyborczych. Doceniając wagę tego wydarzenia poruszone zostały zagadnienia związane z rolą kobiet w życiu publicznym i społecznym. Była to także okazja do dyskusji na temat znaczenia podjętych rozwiązań legislacyjnych w obrębie prawa wyborczego i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum było okazją do przedstawienia przez przedstawicieli polskiego rządu rozwiązań gospodarczych, służącym polskim samorządom na wszystkich szczeblach. Dyskutowano również na temat zmian otoczenia społecznego i prawnego i ich znaczeniu w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego m.in. w świetle nowych regulacji prawnych. 

Tegoroczna, III edycja Ogólnopolskiego Forum Samorządów odbędzie się roku obchodów jubileuszu 20 – lecie istnienia Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa ma swój ogromny udział w rozwoju, jaki można zaobserwować w całym regionie. Tegoroczny jubileusz to okazja aby nie tylko podsumowywać ale też planować przyszłość całej wspólnoty samorządowej. Dlatego też głównym tematem Forum będzie perspektywa finansowa po 2020 roku.

 

banner front

OGÓLNOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDÓW
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa, 23 lutego 2019 roku
forum@podkarpackie.pl, www.forumsamorzadow.pl, tel. 17 773 60 28
Copyright © 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Search